Sherpa og steinmuring - Snekkermester og Fjellbonde Geirr Vetti

Gå til innhold

Hovedmeny

Sherpa og steinmuring

Steimmuring

Sidan 2004 er det særleg muring ved hjelp av sherpaene frå Nepal som har stått i fokus. Dette omfattar restaurering av steinhus, murar og bygging av turvegar i nasjonalparkar både i Luster og elles i Sør-Noreg. Kontakten og samarbeidet med dyktige handtverkarar frå Nepal har vorte vide kjent.
Dei utfører fyljande arbeid.

GRÅSTEINSMURING
Restaurering av gamle grunnmurer på byggingar
Muring av forstøtningsmurer
Hagemurer i gråstein
Muring av trapper og bryggjer i gråstein

STIER OG VEGAR
Restaurering av stier og stikking av nye
Restaurering av gamle vegar og stikkrenner
Restaurering av broer og klopper

KULTURLANDSKAPS SKJØTSEL
Stuing av trær
Revegitering
Gjennopprette landskap med eldre teknikkar og handkraft

Sherpafolket i Sogn
Kvar sommar kjem ei gruppe menn frå fjellfolket Sherpa i Himalaya til Noreg for å restaurera eldgamle bygningar og stiar. Dei er sterke, uthaldande og byggjer hus og vegar med berre hendene i ville vestlandsfjell.
Frå NRK serien Glimt av Norge.
Sherpafolket i Sogn sjå programmet her.

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen